Jinjiang Manduo Garment Co., Ltd.

CONTANT US

CONTANT US

CONTANT US

Jinjiang Manduo Garment Co., Ltd.

Contact

Mr. Guo +86 138 5974 5629

Address

No.40, xunkeng area, Sankeng village, Jinjing Town

Jinjiang City, Quanzhou City, Fujian Province

Email

m18942329177@163.com

Jinjiang Manduo Garment Co., Ltd.

FAST LINKS

About Us           Products

News                 Contact Us

CALL US
Mr. Guo +86 138 5974 5629
Address: No.40, xunkeng area, Sankeng village, Jinjing Town, Jinjiang City
                 Quanzhou City, Fujian Province
Email: m18942329177@163.com